Harvinaiset neurologiset sairaudet

Harvinaisiksi määritellään sellaiset sairaudet, joiden esiintyvyys on alle 5 sairastunutta / 10 000 asukasta. Harvinaiseksi luokiteltavista sairauksista useimmat ovat kuitenkin sellaisia, joita esiintyy enintään yhdellä / 100 000 asukasta. Huolimatta yksittäisten sairauksien alhaisesta esiintyvyydestä, on sairastuneiden kokonaismäärä suuri, arviolta 6–8 % väestöstä. Jotta väestötasolla voitaisiin ennaltaehkäistä sairastavuutta ja parantaa sairastuneiden elämänlaatua tai sosioekonomisia mahdollisuuksia, tarvitaan sairauksien hoitoon kokonaisvaltaista toimintamallia [EU:n neuvoston suositus (pdf)].

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on harvinaisten aikuisneurologisten sairauksien resurssikeskus, joka tuottaa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuspalveluita näihin sairauksiin sairastuneille ja heidän läheisilleen. Tärkeänä tehtävänä on myös tiedon tuottaminen. Tähän sivustoon kootaan tietoa harvinaisista aikuisiän neurologisista sairauksista. Niiden sisällöstä vastaavat Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen asiantuntijat.

Tietosivuja ja niillä olevia katsauksia koskee tekijänoikeuslaki. Sivuston katsauksista voidaan tulostaa kopioita jaettavaksi, kun kopioihin laitetaan asianmukainen viittaus sivustoon katsauksen lähteenä (www.neuroliitto.fi). Kun katsauksista tehdään lainauksia muihin esityksiin, tehdään niihin asianmukainen lähdeviite (esim. Arola-Talve, Sanna (2002) Akuutti disseminoitunut enkefalomyeliitti (ADEM), http://www.neuroliitto.fi/adem)

Diagnoosit on listattu vasemmalla olevaan valikkoon aakkosjärjestyksessä. Listan lopusta löydät tietoa periytymisestä ja kuntoutuksesta.

 

 

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...